مصوبات تایید شده اولین جلسه کمیته اسب ترکمن در استان خراسان رضوی

 


 

متن خبر :

 :o:اولین جلسه کمیته اسب ترکمن برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فدراسیون این جلسه یکم مرداد ماه ۹۹ در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار با حضور رییس کمیته و اکثریت اعضا و مدعوین برگزار شد.

مصوبات تایید شده جلسه به شرح ذیل می باشد

۱_برگزاری مجازی جشنواره زیبائی اسب ترکمن

_برگزاری به مرکزیت استان های فعال درکمیته زیبائی اسب ترکمن (تهران،گلستان،خراسان شمالی، خراسان رضوی )

_ مالکان علاقمند سایر استانها با هماهنگی کمیته زیبایی کشور در یکی ازاستانها در برگزاری شرکت کنند.

_نظارت نماینده فدراسیون به تدوین و اجرا و اسب های شرکت کننده

_الزام به استفاده از هندلر و عکاس که مورد تایید فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا باشند

_شیوه نامه و اجرایی جشنواره زیبائی مجازی به استانها ارسال میگردد

۲_برگزاری مجازی حراج اسب ترکمن

_استفاده از شرکتهای برگزاری حراج که باید به تایید فدراسیون سوارکاری برسند

_مهندس محمودآبادی به عنوان مسئول برگزاری حراج انتخاب شد

_مدارک هویتی کلیه اسبها توسط فدراسیون بررسی و تایید بشوند
_ سلامت اسبها باید توسط دامپزشک مورد تایید فدراسیون بررسی و تایید شود
_عکاس و فیلمبرداری از اسبهای شرکت کننده بایدمورد تائید فدراسیون گردد

۳_آموزش در فضای مجازی
_ساخت پیچ اینستاگرام کمیته اسب ترکمن

_برگزاری کلیه کلاسهای آموزشی به صورت مجازی

۴-اعضاء کمیته تاکید به چاپ سریعتر کتاب یموت وپیگیری آن از ریس کمیته داشتند.

۵- کلیه اسب های شرکت کننده در مسابقات (کورس ،پرش، جشنواره و..) ملزم به داشتن میکروچیپ فدراسیون سوارکاری شدند

در انتها آقای محمود کلاته با تقدیم تندیس و لوح از اعضا و مدعوین تقدیر و تشکر نمودند

روابط عمومی فدراسیون سوارکاری ج. ا. ا